TBMM BİLGİ ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUBU

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tutanağı Sayısı           :           2001/5

Toplantı Tarihi                          :           7 Mayıs 2001

Dönem                                    :           21/Yasama Yılı:3

 

1-)Bir Önceki Toplantı Tutanağının Okunması     

 

Bir önceki toplantı tutanağı okundu ve onaylandı.

 

2-)Başkanın Açıklamaları

 

Başkan, AB için Ulusal Programda Hükümetimizin “E-Türkiye girişimini başlatıp, yönlendirmeyi ve Avrupa Birliğindeki çalışmalarla eşgüdümü sağlayacak bir kurumsal yapıyı oluşturmayı hedeflediği ” ifadesinin konulduğunu ve grubun 16 Nisan 2001 tarihinde yaptığı toplantı sonunda söz  konusu kurumsal yapı oluşturuluncaya kadar eAvrupa, eAvrupa+ ve  eTürkiye gibi bilgi toplumu alanındaki çalışmalarda eşgüdümü, ilgili yasanın da gereği olarak, AB Genel Sekreterliğinin  sağlaması görüşünün ilgili Sayın Başbakan Yardımcısına iletildiğini söyledi.

 

Bundan sonra yapılacak her BBTG toplantısında “Bilgi Toplumu Çalışmaları” gündem maddesi olarak konulacak ve bu konuda AB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa DÖNMEZ ve ilgili kurum temsilcileri Gruba bilgi sunacaklardır.

 

3-)TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Çalışmaları

 

TÜBA Başkanı Sayın Prof. Dr. Engin BERMEK TÜBA çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

 

4-) MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Çalışmaları

 

3 Nisan 2000 günü yapılan toplantıda konuyla ilgili bilgi Grupta verilmişti. Son bir yılda yapılan çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar konusunda Genel Müdür Sayın Atila ÖZDEMİR Gruba bilgi sundu. Üyeler görüşlerini açıkladılar, sorular sordular.

 

5-)Diğer Konular

 

Bir sonraki toplantı 4 Haziran 2001 Pazartesi günü yapılacaktır.